Privacy policy / Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Løvetann.

Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du får mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

Denne personvernerklæringen gjelder;

for deg som individ,
når Løvetann AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg og du sender inn opplysninger eller er kunde hos Løvetann AS, hvor vi bestemmer- formålet med behandlingen av personopplysninger, samt- hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes.

Hvordan sikrer Løvetann ditt personvern?

Løvetann jobber systematisk med å sikre et godt personvern for alle som avgir personopplysninger til selskapet. Arbeidet omfatter kompetansebygging, forvaltning og kontroll.

Enhver behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av interne retningslinjer. Disse retningslinjer er fastsatt med bakgrunn i selskapets plikter og individets rettigheter slik disse fremkommer i personopplysningslovgivningen samt andre lover og forskrifter som regulerer bruken av personopplysninger.

For alle behandlingsaktiviteter identifiseres eventuell risiko for brudd på konfidensialitet rundt, integritet på og tilgang til det enkelte individs personopplysninger og sikkerhetsmessige, tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes om nødvendig.
Følgende grunnleggende prinsipper gjelder for behandling av personopplysninger i Løvetann:

 • Løvetann skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg,
 • personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem,
 • kun personopplysninger som er nødvendige for å oppnå angitt formål vil behandles
 • du skal motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende,
 • Løvetann skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet, uansett hvor i verden de blir behandlet,
Når behandler vi opplysninger om deg?

Løvetann behandler personopplysninger om deg når

 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg (du kan når som helst trekke dette tilbake) – Personvernforordningen art. 6.1.a).
 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester (avtaleoppfyllelse) til deg, Personvernforordningen art. 6.1.b).
 • det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav – Personvernforordningen art. 6.1.c).
 • vi har berettiget interesse for behandlingen, som for eksempel markedsføring, analyse, kredittsjekk og svindelhåndtering – Personvernforordningen art. 6.1.f).
Hvorfor vi behandler personopplysninger

Løvetann behandler opplysninger om deg for å oppfylle en rekke formål:

 • For å identifisere og etablere deg som kunde samt administrere kundeforholdet behandler vi:
  – identifiserende opplysninger  (ditt navn, bedriftens navn, telefonnummer, adresse, epostadresse). .
 •  For å levere avtalt tjeneste behandler vi:
  – identifiserende opplysninger,
  – hvilke tjenester vi skal levere til deg,
  – kontrakt og priser
 • For å markedsføre våre tjenester og/eller tilby personlig lager vi en kunde-/bruksprofil som kan inneholde:
  – identifiserende opplysninger,
  – adferdsinformasjon,
  – personlig informasjon som kan være alder, bosted, segmenttilhørighet
  – avtaleinformasjon,
  – betalings- og faktureringsinformasjon,
Opplysninger som hentes fra eksterne kilder

Eksterne kilder kan være/er:

 • Brønnøysundregisteret
 • reklame- /annonseselskap som for eksempel Facebook, Linkedin og Google,
 • analyseselskap som lager underlag for eksempel til markedsføring.
  Hvem deler vi opplysningene med?
  • Opplysninger om deg kan deles internt i Løvetann as eller med tredjeparter som eksempel: andre virksomheter som du har bedt oss om å samhandle med, som for eksempel leverandør av matvarer,
  • andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med
  • underleverandører (utvikling, leveranse, drift og vedlikehold), logistikk,  IT-leverandører, andre leverandører.
  • kredittsjekk- og innkrevingsselskaper,
  • sosiale media, som for eksempel Facebook når du kommuniserer med oss på våre Facebook-sider
  Hvor behandles dine data?

  Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer når mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

  Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi databehandleravtaler.

  Våre underleverandører kan være lokalisert i Norge, EU/EØS området eller utenfor EU/EØS-området. Ved overføringer ut av EU/EØS-området inngår vi standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon, med mindre landet som persondata overføres til er oppført på Europakommisjonens liste over 3. land som har tilsvarende persondatabeskyttelsesnivå som EU/EØS.  Se Europakommisjonens liste over forhåndsgodkjente land her.

  Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

  Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative tiltak og mekanismer, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell. Kun personell med tjenstlig behov vil ha tilgang til de av dine personopplysninger som er nødvendig for den aktuelle behandlingen. Alt personell er underlagt taushetsplikt.

  Hvor lenge behandler vi opplysninger om deg?

  Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

  Dine rettigheter
  • Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.

  • Innsyn: Om du ønsker kan du be om å få en oversikt/kopi over de opplysningene som vi behandler om deg.

  • Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger.  

  • Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg
   – når du ikke lenger har et kundeforhold til Løvetann eller
   – når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene.

  • Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger som vi bruker til direkte markedsføring.

  Markedsføring

  Løvetann markedsfører sine tjenester på sine egne nettsider samt på eksterne annonseplattformer og i sosiale medier. Vi bruker også disse kanalene til å gi informasjon om hvordan våre tjenester fungerer.

  For å kunne nå frem med mest mulig relevant budskap definerer vi segmenter, som er grupper av like profiler, som markedsføringen retter seg mot.  Vi bruker aldri personoppysninger eller identifiserende opplsyninger fra våre egne systemer til slik markedsføring. Dette gjør vi derimot ved hjelp av informasjonskapsler (såkalte cookies) for å samle inn informasjon om dine valg på våre nettsider og på våre profiler i sosiale medier. Vi og våre samarbeidspartnere bruker denne informasjonen for å vise innhold og annonser som vi mener er relevante for deg.

  Både hos oss og i eksterne annonseplattformer benyttes regler (algoritmer) for å bestemme hvilket markedsføringsbudskap du mottar, samt når du mottar det.