Mat og bærekraft i kantiner

Mat og bærekraft i kantiner

Med økende bevissthet om miljøets betydning og den negative påvirkningen vårt samfunn har, har mange bedrifter begynt å fokusere på bærekraft i sin virksomhet. Spesielt gjelder dette for matbransjen, hvor produksjon, transport og forbruk har en stor påvirkning på...